Zaproszamy do konkursu

Z Froeblem ilustrujemy-   Lublin poznajemy!

Ogólnopolski konkurs kreatywny

Cele konkursu:
– rozwijanie wyobraźni twórczej, myślenia wizualno- przestrzennego,
– zainteresowanie uczestników konkursu historią i kulturą Lublina,
– promowanie Lubelszczyzny w całej Polsce,
– rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień dzieci,

– rozwijanie kreatywności poprzez twórczość konstrukcyjną,
– wyłonienie i promowanie dzieci zdolnych, ich nauczycieli  oraz przedszkoli i  szkół.

 

 

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem Konkursu jest rada pedagogiczna Przedszkola nr 43 w Lublinie.
  2. Patronat honorowy nad konkursem objął                                 
  3. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli, oddziałów zerowych, świetlic oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.
  4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi (własnoręcznie i samodzielnie wykonanymi przez dzieci), nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
  5. Dzieci   mają za zadanie stworzyć ilustrację do treści dowolnej legendy związanej  z Lublinem przy użyciu darów Froebla i/lub darów natury.  Nauczyciele przysyłają fotografię wykonanej pracy w formacie A4 na adres Przedszkola nr 43 w Lublinie oraz zdjęcie w formacie jpg na podany adres mailowy (katarzyna.malek@froebel.pl).
  6. *Propozycje  legend do zilustrowania można znaleźć na stronie: http://lublin.eu/turystyka/lublin-historyczny/legendy-lubelskie/

v  „Sąd Diabelski”

v  „Kamień nieszczęścia”

v  „O wielkiej lubości Zofii Filipowiczowej czary czyniącej i za czary skazanej”

v  „Podanie o ojcu Ruszlu”

v  „Podanie o Drzewie Krzyża Św. u Dominikanów”

v  „Sen Leszka Czarnego”

v  „Tajemniczy skarb”

v  „Herb Lublina z koziołkiem”

v  „Piękna złotniczanka”

v  „Nieszczęsna Rusałka”

v  „Jak Boczarski na młynie”

v  „Na początku był lin”

v  „Piękna Rosjanka: Tamara Kondratiewowa”

 

  1. Na odwrocie zdjęć  powinny się znaleźć następujące informacje: Imię i nazwisko oraz wiek  autora pracy,  adres placówki,   telefon kontaktowy,  mail,  imię i nazwisko   opiekuna. Te same dane należy umieścić w treści maila dołączonego do pracy konkursowej.
  2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
  3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) i wypełniają dołączone oświadczenie.

10. Prace należy przesyłać  do 19 maja 2017 roku na adres:

Przedszkole nr 43

ul. Skautów 11 A

20-055 Lublin

oraz adres mailowy: katarzyna.malek@froebel.pl

10. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w 4 kategoriach:

a) dzieci 3-5- letnie

b) dzieci 6- letnie

c) uczniowie klas I-III

d) świetlica

*Organizatorzy przewidują też dodatkową nagrodę specjalną dla autora, którego pracę wybiorą dzieci z Przedszkola nr 43 w Lublinie (w kategorii „nagroda publiczności”).

11. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu Konkursu telefonicznie , nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. Wyniki konkursu zostaną publikowane na stronie Przedszkola nr 43  w Lublinie (http://p43.lublin.eu/) oraz fb.froebel.pl.

12. Każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Małek, tel.: 81 741  27 38

 

 

 

Wszystkim życzymy wspaniałej zabawy

 i odkrywania historii Lublina po freblowsku!

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………

                             Imię i nazwisko dziecka

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka dla potrzeb

Ogólnopolskiego  konkursu kreatywnego

Z Froeblem ilustrujemy-   Lublin poznajemy!

 

 

a także na wykorzystanie danych osobowych  mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola nr 43 w Lublinie oraz froebel.pl i w mediach społecznościach. Oświadczam, że nie będę rościć żadnych praw z tytułu publikacji danych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkole nr 43 i froebel.pl.

 

 

 

…………………………………………………..

Czytelny podpis rodzica – prawnego opiekuna

 

Październik 2023
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Aktualne grupy

Archiwalne grupy