„W świecie froeblowskich Darów” -koncepcja pedagogiczna F. Froebla w przedszkolu”

 

„W świecie froeblowskich Darów”

-koncepcja pedagogiczna F. Froebla w przedszkolu”

 

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane- trzeba im też dać czas na chodzenie”

                                                                                                                                                    F. Froebel

         Przyczynkiem i  zasadniczym impulsem, który miał wpływ  na to, że w naszym przedszkolu zaczęto baczniej przypatrywać  się pedagogice zaproponowanej   przez Fridricha Froebla, było   zapoznanie się z    książką J. Strzemeskiej i M. Weryho- Radziwiłowicz „Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców” z 1895r.[1], gdzie autorki – pasjonatki z wielkim zaangażowaniem opisują koncepcję pracy zaproponowaną przez F. Froebla. Współcześnie tematyką tą zajmuje się dr Barbara  Bilewicz – Kuźnia, autorka programu wychowania przedszkolnego pt.: „Dar zabawy”[2]. Po lekturze wyżej wspomnianego podręcznika dla wychowawców i autorskiego programu B. Bilewicz- Kuźni, nauczycielki w jednej z grup wprowadziły pilotażowo w 2014 roku  proponowane rozwiązania metodyczne. Liczne rozmowy  i konsultacje z  autorką programu utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to bardzo dobry kierunek pracy, który  sprzyja przede wszystkim lepszemu rozwojowi dzieci.
Zmiany wprowadzone są  w zakresie organizacji pracy i procesu dydaktycznego w oparciu o  koncepcję pedagogiczno- filozoficzną F. Froebla i są w pełni zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego[3]. Działania innowacyjne prowadzimy obecnie  w grupach III, IV i  V, w kolejnych latach zmiany planowane są  również w grupach młodszych.
Modyfikacji uległ dotychczasowy sposób prowadzenia codziennych zajęć dydaktycznych (wg zaleceń w PPWP jest to maksymalnie 1/5 bądź 1/4  czasu spędzanego przez dziecko w przedszkolu przeznaczonego na jej realizację): zajęcia podzielono na dwie części: zajęcia w porannym kole– prowadzone z całą grupą oraz część druga: praca w zespołach zabawowo- zadaniowych w określonej przestrzeni  sali przedszkolnej. Znaczącym zmianom uległa aranżacja przestrzeni sali przedszkolnej, która została  podzielona na 4 „kąciki”:

1) Darów- zgromadzone tu są „Dary Froebla”- 14 pudełek z klockami, mozaikami, pierścieniami, punktami, piłkami (2-4 zestawy na grupę); schematy budowli i ornamentów; zabawki  „małego/średniego/dużego świata”

2) Gospodarczy- akcesoria ochronne i porządkowe, naczynia kuchenne, przyprawy kuchenne, narzędzia ogrodowe, zioła i rośliny zielone, zwierzęta;

3) Twórczy- materiały plastyczne, rekwizyty  teatralne, matryce i materiały do twórczych działań plastyczno- konstrukcyjnych, instrumenty muzyczne;

4) Badawczy- gry dydaktyczne i materiały  edukacyjne, przyrządy i pojemniki do działań badawczych, mikroskopy, wagi itp.
Podczas pracy z całą grupą w „porannym kole” realizowane są  zajęcia dydaktyczne   z zakresu: kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych/ ekologicznych/ zdrowotnych, społecznych, aktywności ruchowej i twórczej w szerokim zakresie. W części drugiej zajęć dydaktycznych dzieci będą pracowały w zespołach  zabawowo- zadaniowych w 4 odpowiadających im kącikach: darów, gospodarczym, twórczym oraz badawczym. Zarówno w pracy z całą grupą jak i w pracy zespołowej realizowane będą treści opisywane w PPWP.
Dzięki wprowadzonym zmianom dzieci mają  okazję do zdobywania nowych kompetencji i kształcenia umiejętności w sposób niestandardowy, ale także zdobywają  nowe doświadczenia w zakresie współpracy. Umożliwia to podopiecznym w większym stopniu samodzielne dochodzenie do wiedzy poprzez indywidualne doświadczanie i wzajemną wymianę własnych spostrzeżeń i sądów.
Proponowane działania  zdecydowanie urozmaicają dotychczasowy sposób prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, rozszerzają możliwości realizacji PPWP. Taki sposób pracy jest wyzwaniem dla nauczyciela, który musi planować pracę dzieci tak, by mogły one samodzielnie wykonywać większość czynności w procesie uczenia się, jest to w znacznej większości uczenie się przez działanie przy niewielkim udziale nauczyciela.
Działania innowacyjne zdecydowanie pozytywnie wpływają  na jakość nauczania, urozmaicają  dotychczasowy proces dydaktyczno- wychowawczy, wyzwalają  nowe podejście nauczycieli do organizacji zajęć i koordynowania zabaw dydaktycznych oraz  tworzenia warunków do samodzielnego organizowania przez dzieci zabaw o charakterze swobodnym.  Sposób organizacji przestrzeni umożliwia dzieciom łatwy dostęp do wszelkich sprzętów, materiałów i zabawek zgromadzonych w sali, co nauczycielom pozwala na szeroki zakres   diagnozowania i obserwowania  dzieci w sytuacjach zadaniowych i zabawie.


[1] J. Strzemeska, M. Weryho, Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców, Warszawa 1895r.

[2] Barbara Bilewicz- Kuźnia, Program wychowania przedszkolnego Dar zabawy, Lublin 2014r.

[3] Z dn. 30 maja 2014r.

CERTYFIKAT FROEBLOWSKI

 

Grudzień 2023
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualne grupy

Archiwalne grupy