Organizacja i zakres współpracy Przedszkola nr 43 w Lublinie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 4 w Lublinie

ORGANIZACJA  I  ZAKRES  WSPÓŁPRACY  PRZEDSZKOLA NR  43

Z  PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 4  W LUBLINIE

w roku szkolnym 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 6 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 ze zm.)

 

 1. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich:
 2. a)    Dzieci mogą skorzystać z pełnej diagnozy gotowości szkolnej w Poradni u psychologa i pedagoga oraz, gdy jest takie wskazanie, także u logopedy.
 3. b)    Na stronie internetowej Zespołu Poradni nr 2 – https://zp2.lublin.eu/ jest możliwość zapisania się on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na diagnozę.
 4. c)     Po badaniach w poradni odbywają się indywidualne rozmowy postdiagnostyczne dla rodziców celem omówienia ich wyników i dalszych zaleceń.

 

 1. Współpraca z nauczycielami w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 2. a)     Obserwacja przez pracownika Poradni na terenie poradni dzieci mających poważne trudności w relacjach z rówieśnikami lub we współpracy z nauczycielami odbywa się na wniosek rodziców zgłaszanych telefonicznie do pracownika Poradni.
 3. b)     Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna dzieci na terenie poradni odbywa się za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego dziecka. Diagnoza może dotyczyć oceny poziomu rozwoju, uzdolnień, a także zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci z każdej grupy wiekowej uczęszczających do przedszkola. Wydawanie informacji o badaniach, opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczeń o indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym lub o kształceniu specjalnym (z wyjątkiem dzieci z poważnymi dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz ze spektrum autyzmu, dla których orzeczenia mogą wydawać jedynie poradnie wskazane przez kuratorium).
 4. c)      Terapia logopedyczna, pedagogiczna lub psychologiczna na terenie poradni prowadzona jest za zgodą lub na wniosek rodziców. W przypadku braku możliwości objęcia pomocą wszystkich potrzebujących dzieci udzielane są informacje o innych placówkach świadczących bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. d)     Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wsparcie merytoryczne i pomoc nauczycielom w  opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy z dzieckiem prowadzone są przez cały rok szkolny na wniosek nauczycieli.
 6. e)     W rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wspiera nauczycieli pedagog poradni.
 7. f)      Każdy nauczyciel ma możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego w formie porady na terenie poradni. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa dotycząca osoby zgłaszającej się oraz omawianego problemu.
 8. g)     Udział pracownika Poradni w radzie pedagogicznej w Przedszkolu, bądź poprowadzenie tematycznego szkolenia, odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu przez dyrektora Przedszkola do pracownika Poradni, celem omówienia danej sprawy.

 

 1. Współpraca w zakresie wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:
 2. a)     Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o potrzebie przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka oraz zachęcają rodziców do współpracy z Poradnią.
 3. b) Rodzice zostają poinformowani przez Przedszkole (w formie widocznego plakatu dostarczonego przez pracownika Poradni), bądź w czasie zebrań w Przedszkolu  o możliwości nieodpłatnego wzięcia w Szkole dla Rodziców na terenie Poradni.

 

 1. Udzielanie informacji o dziecku znajdującym się pod opieką przedszkola i poradni, ochrona danych osobowych:
 2. a)     Rodzic, który składa wniosek o badanie dziecka w Poradni powinien dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem.
 3. b)     Pracownicy Poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię lub orzeczenie
  z nauczycielem, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do przedszkola.
 4. c)      Informacje dotyczące realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach może przekazywać pracownikowi Poradni dyrektor Przedszkola lub nauczyciel.
 5. d) Pracownicy Poradni, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzinom (różne formy terapii i stymulacji rozwoju) mogą omówić funkcjonowanie dziecka z nauczycielami lub dyrektorem, jeżeli rodzice dziecka wyrażą na to zgodę.
 6. e)     Pracowników Poradni i Przedszkola obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych a wyniki obserwacji i diagnozy oraz informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej przekazywane są jedynie za zgodą rodziców.

 

 1. Zasady korzystania z oferty poradni, sposób kontaktu:
 2. a)     Zapotrzebowanie na pomoc ze strony poradni może zgłaszać dyrektor przedszkola lub nauczyciele osobiście, telefonicznie lub pisemnie na niżej podane adresy mailowe pracowników poradni.
 3. b)     Terminy wizyt pracowników Poradni w Przedszkolu ustalane są
  z inicjatywy dyrektora Przedszkola lub nauczycieli w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy.
 4. c)      Zakres i częstotliwość wymienionych zadań zależy od zapotrzebowania Przedszkola oraz możliwości kadrowych Poradni.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za współpracę:

Ze strony przedszkola:

 Dyrektor: mgr Barbara Nawrocka

 Nauczyciel: mgr Małgorzata Wrona

 

Ze strony poradni:

Psycholog:  dr Antonina Gutowska (antonina.gutowska@zp2.lublin.eu)

Pedagog:    mgr Magdalena Ochal (mail: magdalena.ochal@zp2.lublin.eu)

Logopeda: mgr Katarzyna Opoka (mail:katarzyna.opoka@zp2.lublin.eu)

Dyrektor Poradni: mgr Michał Niewiadomy (psycholog/psychoterapeuta)

Adres:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

 1. Żołnierzy Niepodległej 1

20-078 Lublin

Kontakt telefoniczny z Poradnią: 81 532 48 22

(po godzinach pracy sekretariatu nr wewnętrzny 30 lub 21)

 

Godziny pracy sekretariatu poradni:

poniedziałek,       8:00 – 17:00

wtorek, środa       8:00 – 15:00

czwartek              8:00 – 17:00

piątek                   8:00 – 15:00

Marzec 2023
M T W T F S S
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Aktualne grupy

Archiwalne grupy