Statut przedszkola - Przedszkole nr 43 w Lublinie

Article heading icon

Statut przedszkola

Statut przedszkola jest aktem wewnętrznego prawa, regulującym organizację pracy przedszkola i fundamentalne zasady jego działania. Jest to dokument zasadniczy dla funkcjonowania przedszkola, zapisy statutu wynikają z obowiązujących przepisów prawa, a także uwzględniają specyfikę naszego przedszkola.