Pedagogika planu daltońskiego - Przedszkole nr 43 w Lublinie

Article heading icon

Pedagogika Planu Daltońskiego

Jesteśmy Przedszkolem Daltońskim

Cerytfikat dalton

Po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat Przedszkola Daltońkiego

W ramach procesu recertyfikacji, po przeprowadzonym audycie Nasze Przedszkole po raz kolejny otrzymało  Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. 

”Samodzielność- współpraca- odpowiedzialność- pedagogika planu daltońskiego w przedszkolu”.

 

Motto edukacji daltońskiej:

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi- nauczycielowi zrobić nie wolno!”

Helen Parkhurst

Od września 2013 roku w naszym przedszkolu realizowana jest koncepcja pedagogiczna H. Parkhurst.

Edukacja w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego bazuje na kilku podstawowych zasadach: samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, refleksja. Wdrażając elementy koncepcji H. Parkhurst skupiamy się więc na rozwijaniu umiejętności dzieci w zakresie współpracy; kształtowaniu poczucia odpowiedzialności i doskonaleniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach (zadaniowych, w zabawie, samoobsłudze), wykorzystując do tego odpowiednio przygotowaną bazę dydaktyczną. Ważne jest również wdrażanie dzieci do refleksyjnego działania, zastanawiania się nad celowością podejmowanych czynności. Bardzo istotnym elementem pracy nauczycieli naszego przedszkola stało się odpowiednie motywowanie przedszkolaków do różnorodnych działań poprzez zastosowanie nowatorskich narzędzi opartych na wizualizacji: tablice zadań tygodniowych, rytmu dnia, dyżurów, współpracy i wspomaganie dzieci w refleksyjnym podchodzeniu do wszelkich działań.

Koncepcja daltońska wprowadzana jest we wszystkich grupach. Każda z sal ma odpowiednio zaplanowaną i zaaranżowaną przestrzeń, co pozwala nauczycielowi i dzieciom w pełni realizować zaplanowane działania. Przedszkolaki mają do dyspozycji atrakcyjne pomoce dydaktyczne, dostosowane do ich wieku, potrzeb i możliwości (sygnalizatory, przesuwki z dniami tygodnia, kąciki z zadaniami, instrukcje czynnościowe i inne).

Efektem podejmowanych działań innowacyjnych będzie u dzieci:

  • Nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności;
  • Nabycie odpowiedzialności za siebie i wyniki swojego nauczania;
  • Nabycie umiejętności współpracy z innymi dziećmi i dorosłymi;
  • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych wychowanków – werbalnych i niewerbalnych;
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania wzajemnych doświadczeń by osiągnąć wspólny cel;
  • Wywołanie poczucia sprawstwa i zadowolenia z efektów własnej pracy i osiągnięć;
  • Pobudzanie wyobraźni wychowanków, wyzwalanie chęci tworzenia;
  • Zwiększenie samodzielności dzieci w zakresie samoobsługi i samodzielności w działaniu.

Jednym z podstawowych priorytetów jest dla nas dążenie do większego i szybszego usamodzielnienia się dzieci w dochodzeniu do wiedzy i w zdobywania kolejnych umiejętności, w tym interpersonalnych, oraz osiąganie kompetencji- głównie społecznych. Oprócz kształtowania kompetencji w zakresie samodzielności w działaniu, współpracy oraz odpowiedzialności za podejmowane aktywności i własną naukę wyzwalamy w dzieciach potrzebę refleksji. W listopadzie 2015 r. nasze Przedszkole uzyskało prestiżowy Certyfikat Placówki Daltońskiej. Założenia H. Parkhurst realizujemy z wielkim zaangażowaniem, wprowadzając wciąż kolejne elementy zgodnie z jej wytycznymi, co sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci.

W dniu 20 listopada 2015 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się trzecia Międzynarodowa Konferencja dla dyrektorów i koordynatorów placówek daltońskich „Edukacja według planu daltońskiego- wiedza i praktyka”. Podczas niej wręczano certyfikaty dla pierwszych w Polsce placówek daltońskich, w tym dla naszej Placówki.

Nasze przedszkole reprezentowały: Dyrektor Barbara Nawrocka, Katarzyna Małek- koordynator wdrażania działań w zakresie edukacji daltońskiej.

Otrzymanie Międzynarodowego Certyfikatu INTERNATIONAL DALTON SCHOOL było uwieńczeniem ponad trzyletniej pracy i intensywnego wdrażania elementów pedagogiki planu daltońskiego. Jesteśmy pionierską placówką, jedną z dwóch na terenie województwa lubelskiego, która posiada taki Certyfikat.

4 kwietnia 2024 po przeprowadzonym audycie,  nasze Przedszkole uzyskało  ponownie CERTYFIKAT PLACÓWKI DALTOŃSKIEJ!

Uzyskanie przez nasze przedszkole takiego wyróżnienia obliguje do podejmowania dalszych działań w zakresie edukacji daltońskiej, dla dobra dzieci, rodziców, rozwoju własnego.