SensoSmyki - Przedszkole nr 43 w Lublinie

Article heading icon

SensoSmyki

Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym i przedszkolnym, oraz ich wychowawcom i Rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Plakat promocyjny sensosmyki. Nasza grupa bierze udział w projekcie "sensosmyki"

SensoSmyki

W Projekcie Edukacyjnym "SensoSmyki" bierze udział grupa I