Harmonogram konsultacji z rodzicami - Przedszkole nr 43 w Lublinie

Article heading icon

Harmonogram konsultacji z rodzicami

HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W CELACH PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z RODZICAMI

Podstawa prawna: W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. (art. 42 ust. 2f ustawy – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli i specjalistów

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godziny dostępności

Katarzyna Małek

nauczyciel gr. 1

poniedziałek

środa

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

Paulina Skrzypek

nauczyciel gr. 1

czwartek

12:00-13:00

Aneta Pawełczak

nauczyciel gr. 2

poniedziałek

środa

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

Krystyna Bicz

nauczyciel gr. 2

wtorek

czwartek

12.00- 12.30

12.00- 12.30

Magdalena Gagoś

nauczyciel gr. 3

wtorek

10.00 – 10.30

12.00 – 12.30

Barbara Tkaczyk

nauczyciel gr. 3

środa

piątek

10.00 – 10.30

11.00 – 11.30

Małgorzata Baran

nauczyciel gr. 4

poniedziałek

wtorek

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

Małgorzata Wrona

nauczyciel gr. 4

środa

czwartek

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

Katarzyna Kosior

nauczyciel religii

środa

8.45 – 9.15

Barbara Pyzik

nauczyciel języka angielskiego

środa

9.00- 9.30

Maria Ćwik

neurologopeda

wtorek

6.30 – 7.00

Aleksandra Wroczyńska

pedagog specjalny

środa

9.00- 9.15

Magdalena

Mitura- Bogatko

psycholog

poniedziałek

10.15 – 10.30

15.30- 15.45

Izabela Sabik

nauczyciel wspomagający

wtorek

czwartek

13.00-13.30

13.00- 13.30