Strona 11 z 32« Pierwsza...910111213...2030...Ostatnia »

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim „Kartka na Dzień kobiet”

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału

w IV Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim

„Kartka na Dzień Kobiet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele Konkursu:

 • Odwołanie się do tradycji,
 • Rozwijanie wyobraźni i  umiejętności plastycznych,
 • Motywowanie do podejmowania twórczej aktywności,
 • Przekazanie nadesłanych kartek Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy
  z Kalkuty w Lublinie, Podopiecznym Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów, Członkiniom Stowarzyszenia Źródło, Pacjentkom Oddziału Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz Pacjentkom Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Regulamin Konkursu:                                  

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki z okazji Dnia Kobiet jedną z technik freblowskich twórczych prac ręcznych;
 • Konkurs kierowany jest do dzieci i nauczycieli;
 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
 • dzieci 3-4 – letnie,
 • dzieci 5-6 – letnie,
 • nauczyciele,
 • Format pracy: A5;
 • Prace indywidualne, w kategorii dzieci – samodzielnie wykonane przez przedszkolaka;
 • Każda kartka powinna zawierać opis (metryczka na odwrocie, przypięta spinaczem biurowym
  do pracy): imię, nazwisko dziecka/nauczyciela, wiek dziecka, nazwa przedszkola, imię
  i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca, tel. kontaktowy oraz e-mail;
 • W każdej kartce powinny być umieszczone życzenia dedykowane z okazji Dnia Kobiet
  (z imieniem/podpisem Autora)
  ;
 • Wszystkie nadesłane kartki wykonane przez uczestników konkursu zostaną przekazane Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Podopiecznym Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów i Członkiniom Stowarzyszenia Źródło, Pacjentkom Oddziału Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz Pacjentkom Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie;
 • Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury;
 • Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie freblowskich technik twórczych prac ręcznych;
 • Laureaci wyróżnionych kartek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidziane są trzy nagrody – za I, II i III miejsce w każdej z kategorii;
 • Nauczyciele oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymają podziękowania drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy pracy;
 • Prace należy po uprzednim zgłoszeniu się w formie elektronicznej (https://kursy.froebel.pl/konkurs_dzien_kobiet) nadesłać do 25 lutego 2022r. na adres:

(decyduje data stempla)

Przedszkole Nr 43

Skautów 11a,

20-055 Lublin

– z dopiskiem „Konkurs: Kartka na Dzień Kobiet”

 • Wraz z pracą plastyczną, należy dostarczyć oświadczenie rodzica dziecka wyrażającego zgodę
  na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. na stronie internetowej Przedszkola
  nr 43, Bliżej Przedszkola oraz Froebel.pl;
 • Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub mailowo;
 • Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu;
 • Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu;
 • Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:

Katarzyna Małek, Małgorzata Wrona

pod numerami telefonu: 661 606 733; 81 741 27 38

lub mailem:  katarzyna.malek@froebel.pl

 

Wizyta studentów z Hiszpanii w naszym Przedszkolu

Dzielimy się dobrymi praktykami.
W dniu dzisiejszym nasze Przedszkole odwiedziła Pani dr hab. Barbara Bilewicz –
Kuźnia wraz ze studentami z Hiszpanii.
Goście podczas wizyty studyjnej poznawali sposób zagospodarowania przestrzeni sprzyjający rozwijaniu samodzielności, współpracy, odpowiedzialności, refleksji.
To był inspirujący czas wymiany doświadczeń, rozmów z dziećmi i nauczycielkami.

Czytaj dalej

BAL KARNAWAŁOWY

Informujemy, że  w związku z objęciem kwarantanną dwóch grup

BAL KARNAWAŁOWY zostaje przełożony na środę 9 lutego.

Każda grupa będzie się bawić w swojej sali.

Prosimy o przygotowanie ciekawych strojów:)

 

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu proekologicznego „Szopka Bożonarodzeniowa”

Dziękujemy wszytskim autorom

„Szopek Bożonarodzeniowych”  za udział w konkursie.

Nagrodzone prace:

I miejsce: praca dzieci z Przedszkola nr 14 w Lublinie wykonana pod opieką Pani Iwony Domaszewskiej

II miejsce: praca dzieci z Przedszkola nr 15 w Lublinie wykonana pod opieką Pani Ewy Stefaniak

III miejsce: praca dzieci z Przedszkola nr 43 w Lublinie wykonana pod opieką Pani Natalii Skorupy

Zwycięzcom gratulujemy !!!  

Szczepienie dla dzieci przeciw Covid-19

Komunikat nr 15 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat

10.12.2021

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 1. w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 2. w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 3. po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 5. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 6. zakażonych HIV,
 7. leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 8. dializowanych z powodu niewydolności nerek.

Informacje dodatkowe

– Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;

– Do 14.12.2021 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: 989, e-Rejestracja w tzw. krótkiej ścieżce (bez logowania Profilem Zaufanym dlatego też możliwy jest zapis tylko na 1 dawkę), punkty szczepień oraz kanały automatyczne (na 1 dawkę);

– Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie p/COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawek:

 • w cyklu podstawowym: 1/2, 2/2,
 • w cyklu dodatkowym: 3/3 (po uprzednio skończonym cyklu podstawowym;

– Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;

– Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;

– Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;

– Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;

– Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;

– Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg;

– Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).,

– Na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;

– Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;

– Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;

– W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);

– Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;

– UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;

Komunikat pochodzi ze strony internetowej : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

01.12.2021

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski skierowali do rodziców i opiekunów wspólny list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Granatowe tło. Na środku biały napis List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. Po prawej stronie błękitny piktogram kartki i krzyża. Na dole i na górze poziome błękitne kreski.

List w sprawie szczepień przeciw COVID-19 wśród dzieci w wieku 5-11 lat

Ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski poinformowali rodziców i opiekunów o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podkreślili, że rekomendacja opiera się na udowodnionych danych naukowych świadczących o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki. Wskazali również, że Polska miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w tej grupie wiekowej.

– Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat – wskazują ministrowie Przemysław Czarnek oraz Adam Niedzielski we wspólnym liście.

Szefowie resortów zdrowia oraz edukacji i nauki podkreślają, że celem wspólnego listu jest przekazanie rodzicom i opiekunom sprawdzonych informacji dotyczących szczepień: – Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji i Nauki zwracają również uwagę na korzyści związane z podaniem szczepionki. – Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19 – piszą Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski.

List został wysłany do szkół przez System Informacji Oświatowej. Za pośrednictwem dyrektorów trafi do rodziców i opiekunów.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania szczepionki

Ważnym aspektem wspólnego listu jest podkreślenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionek wśród dzieci w wieku 5-11 lat. Z badań przedstawionych przez producenta wynika, że niepożądane odczyny poszczepienne występowały bardzo rzadko i miały łagodny charakter. Skuteczność szczepień dzieci była natomiast wyższa niż w przypadku osób dorosłych i wyniosła aż 90,7 proc.

W badaniu klinicznym wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie.

Zachorowania na COVID-19 wśród dzieci i młodzieży

Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg.

List pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

Zbiórka darów na rzecz podopiecznych Pogotowia Opikuńczego

Zbiórka darów dla podopiecznych

Pogotowia Opiekuńczego

na ul. Kosmonautów

w Lublinie


Drodzy Państwo w dniach 7-20.XII. 2021 będzie prowadzona zbiórka akcesoriów bożonarodzeniowych, które umilą

Święta Bożego Narodzenia dzieciom przebywającym

w ośrodku interwencyjnym.

Zbieramy wszelkie przedmioty, którymi można przystroić pokoje dzieci np. naklejki na okna, małe choineczki lub stroiki na biurka, kule śnieżne, girlandy itp.

Mile widziane są również świąteczne kolorowanki, akcesoria szkolne, słodycze.

Zbieramy rzeczy nowe:)

Szczegółowych informacji udziela p. Magdalena Gagoś-nauczycielka gr V.

Ważny jest każdy, nawet najmniejszy podarunek !!!!

Zapraszamy do udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie Proekologicznym „Szopka Bożonarodzeniowa”

Serdecznie zapraszamy dzieci 5-6 letnie z lubelskich przedszkoli

do udziału w konkursie proekolicznym       

      “Szopka Bożonarodzeniowa“

Bożonarodzeniowe szopki: Tradycja sięgająca XIII wieku

Cele konkursu :

 • Propagowanie tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci
 • Kształcenie postaw proekologicznych
 • Wzbogacenie wiedzy związanej z recyklingiem

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich.
 2. Praca może być zbiorowa, maksymalna ilość dzieci w zespole biorącym udział w konkursie to 5.
 3. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.
 4. Każda praca zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
 5. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 6. Konstrukcja powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy (figurki) powinny być przymocowane w sposób trwały (uniemożliwiające ich przesuwanie)
 7. Praca powinna zawierać metryczkę- imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres placówki oraz telefon konktaktowy.
 8. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 9. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, zgodność z tematem, sposób wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.
 10. Prace przechodzą na własność organizatora
 11. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są 3 nagrody -za I, II i III miejsce. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania.
 12. Do pracy należy dołączyć zgodę opiekunów na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka (Załącznik 1)
 13. Prace prosimy dostarczać do Przedszkola nr 43 , ul. Skautów 11a w Lublinie. Termin dostarczania prac konkursowych do 20 grudnia 2021r.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2021r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola lublin.eu
 15. Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy pod numerem   81-741-27-38

lub poprzez kontakt e-mailowy:

 1. Małgorzata Baranmalgorzata.baran@p43.lublin.eu ,
 2. Magdalena Gagoś –magdalena.gagos@p43.lublin.eu,
 3. Małgorzata Wrona- malgorzata.wrona@p43.lublin.eu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Rozstrzygnięcie ekologicznego Rodzinnego Konkursu „Eko-karmidełko”

Miło nam poinformować, że ekologiczny Rodzinny Konkurs   „Eko-karmidełko” zorganizowany przez nasze Przedszkole został rozstrzygnięty!

Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż pomysłowość wykonanych karmidełek przerosła nasze oczekiwania:) Spośród 35 prac zostały nagrodzone następujące dzieci:

1 miejsce- Aleksander Mitura z grupy I

2 miejsce- Ida Horszczaruk z grupy III

3 miejsce- Michał Kardas z grupy I

Wyróżnienie- Michał Gąska z grupy IV

Wyróżnienie- Grześ Szymaniak z grupy I

Wyróżnienie- Kacper Zając z grupy II

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz ich Rodzinom za zaangażowanie i gratulujemy pomysłowości podczas wykonywania prac. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki, a Laureaci  nagrody. Wszystkie „eko-karmidełka” zostaną wywieszone w naszym ogrodzie oraz na terenie wokół przedszkola.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Baran, Magdalena Gagoś, Małgorzata Wrona

„Eko- karmidełko” wewnątrzprzedszkolny, rodzinny konkurs ekologiczny

Serdecznie  zapraszamy do wzięcia udziału w wewnątrzprzedszkolnym ekologicznym konkursie rodzinnym „Eko-karmidełko”

Cele konkursu:

 • Kształcenie postaw proekologicznych
 • Wzbogacenie wiedzy związanej z recyklingiem
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność dokarmiania ptaków zimą
 • Budowanie poczucia sprawstwa i własnej wartości poprzez prezentację umiejętności  techniczno- konstrukcyjnych dzieci. Kształtowanie  odporności emocjonalnej dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez realizację autorskich pomysłów.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie karmidełka.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodzin.
 1. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, pochodzących z recyklingu, które będą odporne na warunki atmosferyczne
 2. Każda praca zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
 3. Eko- karmidełko może być tworzone przez dziecko oraz jego rodzinę (rodziców, dziadków, rodzeństwo).
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę- opis (imię i nazwisko dziecka oraz imiona osób współtworzących karmidełko.
 5. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 6. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, zgodność z tematem.
 7. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na holu przedszkolnym, a następnie wywieszone na terenie ogrodu przedszkolnego.
 8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są 3 nagrody -za I, II i III miejsce. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy
 9. Termin dostarczania prac konkursowych do 17 listopada 2021r.

Prace prosimy przynosić do nauczycielki gr II- Małgorzaty Baran, nauczycielki  grupy V- Magdaleny Gagoś lub nauczycielki gr III Małgorzaty Wrony

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 listopada 2021r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola.
 2. Przekazanie prac wykonanych na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i członków rodziny na potrzeby konkursu.
 3. Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy
 4. Małgorzata Baran, p. Magdalena Gagoś, p. Małgorzata Wrona

malgorzata.baran@p43.lublin.eu;magdalena.gagos@p43.lublin.eu;malgorzata.wrona@p43.lublin.eu

Życzymy udanej zabawy!

Akcja Psiak

Zapraszamy do udziału w Akcji Psiak !!!

Strona 11 z 32« Pierwsza...910111213...2030...Ostatnia »
Grudzień 2023
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualne grupy

Archiwalne grupy