VI Ogólnopolski Konkurs Freblowski "Kartka na Dzień Kobiet" - Szczegóły aktualności - Przedszkole nr 43 w Lublinie

Tag img 01.02.2024, 08:43
Article heading icon

VI Ogólnopolski Konkurs Freblowski "Kartka na Dzień Kobiet"

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Freblowskiego "Kartka na Dzień Kobiet" pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wydawnictwa Bliżej Przedszkola oraz Froebel.pl, a także Medialnym Patronatem TVP3.

bukiet kwiatów

Cele Konkursu:

 • Odwołanie się do tradycji,
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,
 • Motywowanie do podejmowania twórczej aktywności,
 • Przekazanie nadesłanych kartek Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Podopiecznym Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów; Członkiniom Stowarzyszenia Źródło, Pacjentkom Oddziału Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz Pacjentkom Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Regulamin Konkursu:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki z okazji Dnia Kobiet jedną z technik freblowskich twórczych prac ręcznych;
 • Konkurs kierowany jest do dzieci i nauczycieli;
 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

dzieci 3-4 –letnie

dzieci 5-6- letnie

nauczyciele

 • Format pracy: A5;
 • Prace indywidualne, w kategorii dzieci- samodzielnie wykonane przez przedszkolaka;
 • Każda kartka powinna zawierać opis (metryczka na odwrocie, przypięta spinaczem biurowym do pracy): imię, nazwisko dziecka/nauczyciela, wiek dziecka, nazwa przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca, tel. kontaktowy oraz e-mail;
 • W każdej kartce powinny być umieszczone życzenia dedykowane z okazji Dnia Kobiet (z imieniem/ podpisem Autora);
 • Wszystkie nadesłane kartki wykonane przez uczestników konkursu zostaną przekazane Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, Podopiecznym Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów i Członkiniom Stowarzyszenia Źródło, Pacjentkom Oddziału Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz Pacjentkom Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
 • Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury;
 • Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie freblowskich technik twórczych prac ręcznych;
 • Laureaci wyróżnionych kartek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidziane są trzy nagrody -za I, II i III miejsce w każdej z kategorii;
 • Nauczyciele oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymają podziękowania drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy pracy i zgłoszeniu elektronicznym;
 • Prace należy po uprzednim zgłoszeniu się w formie elektronicznej (klikając w link: https://kursy.froebel.pl/konkurs_dzien_kobiet) nadesłać do 29 lutego 2024r. (decyduje data stempla) na adres:

Przedszkole Nr 43
ul. Skautów 11a,
20-055 Lublin- z dopiskiem „ Konkurs: Kartka na Dzień Kobiet”

 • Wraz z pracą plastyczną należy dostarczyć oświadczenie rodzica dziecka wyrażającego zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 8 marca 2024 r. na stronie internetowej Przedszkola nr 43, Bliżej Przedszkola oraz Froebel.pl
 • Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 • Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.
 • Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu
 • Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:

Katarzyna Małek, Małgorzata Wrona
pod numerami telefonu:
661-606-733, 81 741-27-38